Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Бул Ем Си” ЕООД, наричано по-долу Изпълнител от една страна и Ползвателите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн e-books.bg (наричани по-долу Ползватели).

Бул Ем Си е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204298578 със седалище и адрес на управление: гр. Нови Искър,ул. „Победа“ 28. Координати за връзка: телефон:0877222389, е-mail: info@e-books.bg

Преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта e-books.bg (наричани за краткост Услуги), прочетете изцяло публикуваните ОБЩИ УСЛОВИЯ. С визуализирането на e-books.bg всеки Ползвател автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Общи задължения на Ползвателя

Ползвателят е длъжен да предостави вярна и достатъчна информация за изпълнение на направена от него/нея поръчка през e-books.bg В случай на предоставени грешни данни от страна на Ползвателя, в резултат на което, поръчаната стока не пристигне в срок или не бъде получена от Ползвателя, Изпълнителят не носи отговорност.

Общи задължения на Изпълнителя

Предoставяни стоки и услуги на сайта.e-books.bg си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваната информация за стоки, услуги, цени и други техни характеристики, които промени влизат в сила от датата на публикуването им. При случаи, когато се установи, невъзможност за доставка на вече поръчани книги през сайта e-books.bg, поради изчерпване на наличност или неактуализирана информация, Ползвателите ще бъдат уведомени на посочен от тях е-mail или телефон за връзка относно възникналото ограничение и ще получат своевременно предложение да променят/откажат поръчката си преди нейната обработка и извършено плащане. E-books.bg носи отговорност да информира Ползвателя за възникнал проблем, но не носи отговорност, ако не успее да изпълни направената през Сайта поръчка поради технически проблем, извън своите компетенции и правомощия.

Цени

Всички единични и крайни цени на стоки са в български лева и с включен ДДС.

E-books.bg си запазва правото да променя цените по всяко време без да поема ангажимент да информира Ползвателите, които от своя страна са длъжни да заплатят крайната дължима стойност на поръчката си съгласно онлайн цената, посочена в уебсайта по време на генериране на поръчката. При установяване на пропуски и/или грешки в публикуваните цени на booklover.bg, Ползвателят има право да откаже изпълнението на направената поръчка, но преди да извърши плащането. При установени пропуски и/или грешки от страна на представител на Изпълнителя, последният си запазва правото да информира по електронна поща или телефон Ползвателя за промяната на условията, да предостави актуална информация за цени и наличности на стоките на Ползвателя, да откаже изпълнението на поръчка без да дължи обезщетение, като върне вече заплатени/депозирани от Ползвателя суми.


Доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва съобразно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Ползвателят се съгласява да избере измежду предложените начини на доставка, като всяко допълнително изискване се съгласува индивидуално с Изпълнителя, преди извършване на плащането. Изпълнителят се задължава да предложи цена, срок и начин на доставка, а Ползвателят се задължава да потвърди чрез електронна поща или телефонно обаждане изпълнението на всяка отделна поръчка с генериран номер.

Срокът за доставка е 3 работни дни, като се брои от датата на получаване на потвърждението на поръчката с наложен платеж. Изпълнителят си запазва правото да удължи срока за доставка с 5 дни допълнително, при условие, че уведоми Ползвателя преди изтичането на посочения срок.

Начин на доставка за територията на Република България:

Доставка чрез куриер (предлага извършване на плащане с наложен платеж, като дължимата сума се заплаща на куриера при извършена доставка).

До адрес на Ползвателя
ДО ПОИСКВАНЕ в посочен от Ползвателя офис на куриера.
Срок за доставка – до 3 работни дни за населени места, ежедневно обслужвани от куриера. За други населени места – съгласно графика на куриера

При възникнали въпроси и проблеми с доставката на вашата поръчка, можете да се да се свържете с нас на телефон:0877222389, е-mail: info@e-books.bg

Плащане

Плащане в брой с наложен платеж. Дължимата сума се заплаща на куриер или представител на Изпълнителя при извършване на доставка на адрес или в офис на куриера.
Плащане с ВИРТУАЛЕН ПОС терминал посредством кредитна или дебитна карта, издадена от българска или международна банка:Visa, Visa Electron, V-Pay, Visa international, MasterCard, Maestro,Карти издадени от ситемата на Борика АД.Изпълнителят препоръчва при извършване на плащания, картодържателят да разпечата и запази копие от своята разписка за бъдещи справки.

Генерирани поръчки, но непотвърдени в рамките на 7 работни дни се считат за отказани автоматично. Когато стоката е книга или списание на хартиен носител, поръчката не подлежи на връщане, ако вече е напуснала склада, поръчки, които не са напуснали склада на Изпълнителя могат да бъдат анулирани чрез имейл или телефонно обаждане. Обработени и платени поръчки, предоставени на подизпълнител за разнос не подлежат на анулиране и връщане. Книгите и списанията, напуснали склада на Изпълнителя не подлежат на връщане съгл. Чл.55, ал.2, т.6 от ЗЗП, освен ако нямат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици.

ВАЖНО! Ограничения за замяна на стока- печатни изделия

Стоки, получени от Ползвателя не се връщат без основание. При наличие на доказани производствени дефекти-бели страници, липсващи коли, непоследователност на страниците, книги и/или списания се заменят, като всички разходи по връщането и заменянето се покриват от Изпълнителя. Срок за връщане от Ползвателя: 7 работни дни. Срок за възстановяване от датата на получаване на дефектната стока от Изпълнителя: 7 работни дни.

В случаи, когато бъдат съгласувани липси и разминаване между поръчаните (описани в генерираната поръчка) и доставените стоки по вина на Изпълнителя, разходите по връщането и замяната на стоките се покрива от Изпълнителя.

Безпричинни връщания не се приемат, защото книгата е стока, която се „консумира“ – копира се, прави се справка, изчита се и т.н. А това освен всичко друго е и нарушение на авторските права.

При констатация на дефектна стока, различна от книги или печатни издания, до 7 дни от получаването и, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Изпълнителя се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Изпълнителя.

При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, Изпълнителя възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

Изложените и публикувани ОБЩИ УСЛОВИЯ важат за всички Ползватели на интернет страница/домейна www.e-books.bg без изключения.

 

Shopping Cart
Scroll to Top