, ,

Системи за финансово управление и контрол (Концептуален модел за общини)

95.00 лв.

Основният изследователски метод, използван в книгата е методът на процесното моделиране. Представените процесни модели на 13 основни административно-управленски процеса се подразделят на подпроцеси, с които те стават 70. Моделите не бива да се копират и прилагат „едно към едно“ навсякъде, защото всяка общинска администрация има своите специфични особености. Системите за финансово управление и контрол /СФУК/ трябва да отговарят на административната структура, щатното разписание, длъжностните характеристики на служителите, въведената практика и най-вече на целите и задачите на администрацията, които макар и да са доста сходни, се различават по степен на приоритетност, обхват, време, начин на организация на изплнението и др.
Авторът на книгата Борислав Борисов има дългогодишен опит в разработването и внедряването на системи за финансово управление и контрол в редица организации. Над половината от общините в странат, както и някои министерства и други централни ведомства работят по модел, разработен от екип под негово ръководство. С настоящата разработка се цели да се популяризира този модел и се постигне по-добре разбиране за същността на СФУК като се предложат унифицирани процедури, работни инструкции и типови документи, валидни за общинските администрации. Те са генерирани в резултеат на задълбочено проучване и практическа работа в администрацията и са напълно приложими към дейността на общините, след съобразяване с конкретните им особености.

Издателство

Издателство-на-Европейския-политехнически-университет

Автор

Борислав Борисов

Страници

902

Корица

Твърда

ISBN

9789542983064

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Системи за финансово управление и контрол (Концептуален модел за общини)“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Shopping Cart
Scroll to Top